Privacyverklaring Healthy Finance*

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:

Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.

* Met wie doe je zaken?

Profit First, De Winstadviseur en Financiën voor ZZP’ers zijn handelsnamen die vallen onder Healthy Finance. Dit statement geldt daarmee voor alle genoemde handelsnamen. Daar waar staat ‘Healthy Finance’, worden ook de overige handelsnamen bedoeld. Healthy Finance wordt beheerd door Femke Hogema.

Healthy Finance, Profit First, De Winstadviseur, Financiën voor ZZP’ers

Ruimtesonde 14a

3824 MZ Amersfoort

KVK 09168391

www.healthyfinance.nl

www.financienvoorzzpers.nl

www.profitfirst.nl

www.dewinstadviseur.com

www.femkehogema.nl

info@healthyfinance.nl

Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
  • een dienst of product aanschaft
  • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
  • informatie aanvraagt
  • klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding

Healthy Finance legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.

 

Welke gegevens gebruiken wij, met welk doel en hoe lang?

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Doel Welke gegevens Rechtsgrond Duur opslag
Verzenden nieuwsbrief of door jou aangevraagde informatie (download, E-book etc), retargeting Facebook en linked-in advertenties Voornaam en e-mail adres Toestemming Zo lang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden gegevens binnen 2 mnd verwijderd.
Verzenden door jou aangevraagde informatie (download, E-book etc) en maximaal 3 opvolgmails Voornaam en e-mail adres Toestemming Als je je niet zelf aanmeld voor de Nieuwsbrief, worden gegevens binnen 2 maanden verwijderd
Als je een product of dienst aanschaft Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens

e-mail adres en eventueel telefoonnummer (vrijwillig)

Uitvoering overeenkomst 7 jaar (fiscale plicht)
Als je vanuit het buitenland een product of dienst aanschaft Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens

e-mail adres
BTW-nummer

Uitvoering overeenkomst 7 jaar (fiscale plicht)
Deelname webinar en het verzenden van maximaal 3 opvolgmails Voornaam, Achternaam, e-mail-adres en eventueel telefoonnummer (vrijwillig) Toestemming
Begeleiding klanten in het kader van individuele coaching of groepstraining Alle gegevens die door de klant (op ons verzoek) vrijwillig worden toegestuurd zoals financiële verslagen, bankgegevens en dergelijke Toestemming en uitvoering overeenkomst Zolang je klant bent

 

Recht op inzage, rectificatie of wissing

Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief staat.

Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via team@healthyfinance.nl

Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. Vriendelijk verzoek ik je allereerst contact met ons op te nemen via team@healthyfinance.nl Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens

Gegevens worden niet aan derden verstrekt:

Healthy Finance verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gebruik openbare bijdragen:

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de website van Healthy Finance of een andere openbare website, dan kan Healthy Finance deze bijdrage ook elders publiceren.

Bijdragen aan besloten discussieplatform:

Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training) dan maakt Healthy Finance op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Healthy Finance kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten forum met jouw bijdragen omgaan. Healthy Finance kan ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens om gaat.

 

 

Websites van derden:

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Healthy Finance geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Cookies:Healthy Finance maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren.
  • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Healthy Finance niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Neem voor vragen contact op:

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Healthy Finance via: team@healthyfinance.nl

Wijziging van dit Privacy en Cookie StatementHealthy Finance behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in april 2022.