Pensioenaanbieders voor ZZP'ers (BrandNewDay, BrightPensioen en ZZP Pensioen van Loyalis)

Pensioenaanbieders voor ZZP’ers (BrandNewDay, BrightPensioen en ZZP Pensioen van Loyalis)

Vorige week vertelde ik je wat de manieren zijn voor ZZP’ers om pensioen op te bouwen. Heb je dat artikel nog niet gelezen? Lees dan eerst over manieren om pensioen op te bouwen voor zzp’ers voordat je verder leest.

Welke manieren zijn er voor ZZP’ers om pensioen op te bouwen:

Echt ‘pensioen’ opbouwen (2e pijler; zie vorige artikel), dat kan je als zzp’er niet. Wat wel kan, is nu al zorgen dat je straks kunt genieten van de oude dag. Er zijn talloze manieren waarop je dat kunt doen. Eén van die manieren is een lijfrenteproduct zoals banksparen, bankbeleggen of het ZZP-pensioen. Dat zijn allemaal verschillende varianten van min of meer dezelfde ‘vorm’.

De drie fondsen waar ik aandacht aan wil besteden zijn de ZZP Pensioenrekening van BrandNewDay, BrightPensioen en het ZZP Pensioen van Loyalis. Deze drie fondsen richten zich speciaal op de ZZP’er.
Dit zijn allemaal 3e pijler producten. Lijfrenteproducten dus. Wat de 3 ZZP-producten onderscheid van de talloze andere lijfrenteproducten is onder andere dat ze gebruik maken van LifeCycle beleggen.

ZZP Pensioenen maken gebruik van LifeCycle beleggen:
De drie ZZP Producten (die ik hieronder ga toelichten) maken gebruik van LifeCycle beleggen. Dat houdt in dat het pensioenfonds op basis van jouw leeftijd en de gekozen pensioenleeftijd bepaalt in welke fondsen en met welk risico je geld belegd wordt. Feit is dat je eigenlijk wel móet beleggen om een behoorlijk potje op te kunnen bouwen. Sparen brengt gewoon onvoldoende op. Lifecycle beleggen is een beleggingsvorm waarbij het beleggingsrisico aan het begin van de rit hoger is dan aan het einde van de rit. Dit betekent concreet dat je zelf geen invloed of keuze hebt op het te nemen risico en de beleggingsmix. Of dit een voor- of nadeel is, is helemaal van jou afhankelijk.
LifeCycle beleggen is een formule die zich heeft bewezen. Realiseer je wel dat je afhankelijk bent van de keuzes die de aanbieder voor je maakt. Verschillende aanbieders maken verschillende keuzes met verschillend rendement; vooraf zullen we nooit weten welke aanbieder het beste rendement behaalt.
Wil je zelf beslissen hoe jouw geld belegd wordt? In welke beleggingsfondsen en met welk risicoprofiel? Dan is het LifeCycle principe voor jou niet de beste keuze. Dan kun je beter gaan bankbeleggen.

Ik vertel in onderstaande wat specifieke gegevens over de diverse fondsen. Ik heb met BrandNewDay, BrightPensioen en Loyalis contact gehad en ik heb hun feedback en aanvullingen op mijn artikel zo goed mogelijk verwerkt.

BrandNewDay
BrandNewDay was één van de eerste die de strijd aan ging met de grote verzekeraars en met een prima bankbelegproduct met lage kosten op de proppen kwam.

Product(en):
Naast het ‘normale’ Bankbeleggingsproduct (3e pijlerpensioen) die BrandNewDay biedt (die overigens ook geschikt is voor zzp’ers), biedt BrandNewDay ook een specifiek ZZP product aan. Het verschil tussen het reguliere bankbeleggingsproduct van BND en het ZZP Pensioen van BND, is dat het ZZP Pensioen van BND ook met LifeCycle beleggen werkt. Je hebt dus zelf geen invloed in de fondsen waarin belegd wordt en het risico wat wordt gelopen. Aan de andere kant heb je er dus ook geen omkijken naar.
Toelichting Kosten:
Zie onderstaand overzicht voor de basisinformatie over de kosten.
Wanneer je nog niet zoveel vermogen hebt opgebouwd, kun je overwegen om in te stappen in het reguliere Pensioenproduct van BrandNewDay. De jaarlijkse beheerskosten (de kosten over het belegd vermogen) zijn hoger (0,59% in plaats van 0,25%) maar omdat je geen vaste jaarlijkse kosten betaalt in het Pensioenproduct van BrandNewDay kom je tot een belegd vermogen van ongeveer € 17.000 toch goedkoper uit. Je kunt kostenloos switchen tussen fondsen.
Keuze fondsen:
Ook wanneer je wél zelf keuze wilt hebben in de fondsen waarin je belegt, kun je beter instappen in het reguliere Pensioenproduct van BrandNewDay. Je hebt dan vrije keuze tussen fondsen.
Duurzaamheid:
Als BND klanten een specifieke wens hebben om gedeeltelijk of volledig duurzaam te beleggen, dan heeft BND het Duurzaam Wereldindexfonds. Dit fonds houdt zich aan de richtlijnen van de VN mbt duurzaam ondernemen, het zogenaamde ‘Verenigde Naties Global Compact’. Je kunt alleen kiezen voor dit fonds wanneer je een normale Pensioenrekening hebt. Bij de ZZP Pensioenrekening van BrandNewDay wordt er niet standaard in dit fonds belegd.
Rendement:
De rendementen van 2016 per risicoprofiel:
Zeer offensief: 7,26%
Offensief: 6,31%
Neutraal: 5,35%
Defensief: 4,39%
Zeer defensief: 3,01%
(NB: Het beleggingsrisico wat gelopen wordt in een zeer offensief product is vrij hoog, en in een zeer defensief product vrij laag.)

BrightPensioen 
BrightPensioen is in 2013 opgericht door twee vrouwen die van mening waren dat zzp’ers de mogelijkheid moesten hebben zelf pensioen op te bouwen, zonder dat er een bank of verzekeraar rijk werd van jouw pensioengeld. 
Product(en):
Bij BrightPensioen zijn de deelnemers mede-eigenaar. Deelnemers bepalen mee en delen mee in de winst. Voor het lidmaatschap bij BrightPensioen kun je – naast een pensioenrekening – ook een gewone beleggingsrekening openen of je stamrecht onderbrengen. De pensioenrekening van BrightPensioen is een LifeCycle product.
Toelichting kosten:
Zie onderstaand overzicht voor de basisinformatie over de kosten.
BrightPensioen belegt tegen kostprijs en rekent een vaste vergoeding voor een lidmaatschap. Alle deelnemers bij BrightPensioen zijn tegelijkertijd mede-eigenaar van BrightPensioen. Wanneer je nog geen € 3000,- in je pensioenpot hebt zitten, betaal je niet voor het lidmaatschap. In de jaren dat je actief inlegt, bedraagt het lidmaatschap € 210,-
Bright streeft naar de beste prijs kwaliteit verhouding. Ze leggen de nadruk niet op de laagste kosten.
Duurzaamheid:
Het fonds belegt uitsluitend duurzaam. Dit betekent dat bedrijven die deel uitmaken van het fonds voldoen aan bepaalde richtlijnen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat wordt gescreend door duurzame researchbureaus. Bepaalde branches (zoals tabak of wapens) zijn uitgesloten.
Rendement:
Het rendement in 2016
Neutraal profiel: 11,11%
Defensief profiel: 5,41%

ZZP Pensioen van Loyalis 
Het ZZP Pensioen van Loyalis is een initiatief van vier ZZP organisaties: Stichting ZZP Nederland, PZO Nederland, Zelfstandigen Bouw en FNV Zelfstandigen. Loyalis is onderdeel van APG; één van de pensioenreuzen van Nederland.
Product(en):
Het ZZP Pensioen van Loyalis is een Lifecycle product. Er wordt breed belegd waardoor de beleggingsrisico’s worden gespreid.
Toelichting Kosten:
Zie onderstaand overzicht voor de basisinformatie over de kosten.
Duurzaamheid:
De fondsen van het Loyalis ZZP Pensioen zijn op dit moment niet 100% duurzaam. APG optimaliseert de duurzaamheid wel voortdurend. APG is actief op de volgende gebieden: Klimaatverandering, Fossiele brandstoffen,
Arbeidsomstandigheden en Mensenrechten
Rendement:
De rendementen van 2016 per ZZP Pensioen fonds:
Aandelen: 11,76%
Emerging Markets: 5,04%
Obligaties: 8,84%


Globaal kostenvergelijk ZZP Pensioenen

(Let op: De details licht ik onder het schema toe)

Toelichting op de kosten:

Startkosten
De startkosten zijn bij BrightPensioen een investering. Je wordt aandeelhouder van BrightPensioen.

Vaste – niet aftrekbare – jaarlijkste kosten
De drie ZZP Producten berekenen vaste jaarlijkse kosten (beheerkosten). Dit betekent dat je beheerkosten betaalt, of je nu wel of niet geld inlegt. De structuur en hoogte van de beheerkosten verschilt tussen de fondsen.
Bij BrightPensioen zijn is de vaste vergoeding met € 210,- per jaar het hoogste  (als je vermogen lager is dan € 3.000 dan betaal je geen vaste vergoeding).
Loyalis is met € 35,- per jaar het goedkoopste en
BrandNewDay zit er met € 50,- tussenin.
Deze jaarlijkste kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat ze er behoorlijk inhakken. Deze jaarlijkse kosten gaan ook niet ten koste van je fiscale ruimte. Dat betekent dat je voor een goed kostenvergelijk je niet alleen naar de jaarlijkse kosten moet kijken.

Variabele jaarlijkse kosten
Naast de vaste jaarlijkse kosten zijn er ook nog variabele jaarlijkse kosten. Je betaalt een percentage over het opgebouwd vermogen. Heb je € 10.000 opgebouwd kapitaal? Dan zijn de jaarlijkse beheerskosten met 0,35% € 35,- en met 0,25% € 25,-.
Bij een opgebouwd vermogen van € 100.000 maakt een verschil van een paar procentpunt (0,25% t.ov. 0,35% dus € 100,- verschil in de kosten.
Bij BrightPensioen zijn de jaarlijkse variabele kosten geen vast percentage; je betaalt de werkelijke kosten. In 2016 bedroegen die 0,24%.

Lijfrente bij banken en verzekeraars

BrandNewDay, ASR, ABN Amro, Aegon, Centraal Beheer, SNS Bank, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, ING en anderen, hebben allen manieren voor zzp’ers om een voorziening voor de oude dag op te bouwen. Je kunt dat doen via banksparen of bankbeleggen (ook een lijfrente behoort uiteraard tot de mogelijkheden). Dit is een fiscaal voordelige manier van het opbouwen van een voorziening voor de oude dag. ZZP’ers konden dus lang voordat de drie ZZP Pensioen aanbieders (zie boven) met hun producten kwamen, zelf, fiscaal voordelig sparen voor de oude dag.
Een mogelijk voordeel voor een ‘gewoon’ bankspaar of bankbeleg product is dat je meer keuze hebt. Je kiest zelf welk deel van je geld in welk fonds je belegt en je kunt switchen tussen fondsen. Dit is tegelijkertijd ook een mogelijk nadeel. Je moet zelf keuzes maken over een complex onderwerp.

Samenvatting

Het blijft een complex vakgebied, dus ik sluit af met een samenvatting:

 • Echt ‘pensioen’ opbouwen kan je alleen als je in loondienst bent.
 • Als ZZP’er kun je wel voordelig een potje opbouwen voor de oude dag. Dat kan d.m.v. banksparen, bankbeleggen, lijfrente of het ZZP Pensioen (een vorm van bankbeleggen).
 • Het grootste verschil tussen een ZZP Pensioen (of dat nu van Bright Pensioen, Loyalis of BrandNewDay is) boven bestaande bankspaar/ bankbeleggingsmogelijkheden is dat de drie ZZP Producten pensioen opbouwen volgens het LifeCycle principe.
 • Ondernemers die wél pensioen willen opbouwen, maar er geen omkijken naar willen hebben, die zijn bij één van de drie ZZP Pensioen aanbieders waarschijnlijk prima op hun plek.
 • Ondernemers die vrijheid willen hebben in de keuze voor het fonds en het te dragen risico, moeten niet kiezen voor één van de drie ZZP Pensioen aanbieders maar voor een ‘gewoon’ bankbeleggingsproduct.

Jouw keuze

Ik vind het van groot belang om je te informeren en dat op een toegankelijke manier te doen. Ik kom zoveel mogelijk tot de kern zodat ik lastige materie voor jou begrijpelijk en behapbaar maak. Dat betekent dat ik nooit volledig ben. Als ik volledig zou zijn, zou dit een artikel van minimaal 100 A4-tjes worden. En dan zou je het niet lezen. Ik kies heel bewust voor toegankelijkheid boven volledigheid. De keuze die je uiteindelijk maakt is jouw keuze, je kunt mij daar niet op aanspreken. Wil je (meer) zekerheid? Raadpleeg dan een verzekeringsadviseur of LifePlanner.

Heb je vragen?
Laat hieronder je reactie achter. Ik reageer altijd!

Vond je dit een interessant artikel?
Dan vind ik het super als je het wilt delen via de onderstaande sharebuttons. Mijn dank (en dat van de lezer) is groot!

In het vierde en laatste artikel over pensioen voor zzp’ers ga ik in op de vraag: Hoeveel moet ik nu eigenlijk opzij zetten? Wil je alvast beginnen? Lees dan dit artikel en start VANDAAG met sparen voor de oude dag.

 

18 antwoorden
 1. Ineke
  Ineke zegt:

  Misschien snap ik het niet hoor, maar ik heb als privé persoon een pensioen afgesloten bij de ING en leg daar maandelijks een bedrag in om mijn gaten op te vullen na een pensioen in loondienst. Jij noemt alleen banksparen als optie?

  Ik snap niet waarom je alleen als werknemer een ‘echt’ pensioen zou kunnen hebben.

  Beantwoorden
  • Femke Hogema
   Femke Hogema zegt:

   Hoi Ineke,
   Dat is waarschijnlijk een lijfrentepolis. En daarmee en 3e-pijler product. Het is geen werknemer-werkgever pensioen. Ik ken het product natuurlijk niet, maar het kan zomaar een prima manier zijn om iets voor de oude dag op te bouwen! Dat is wat ik eerder ook schrijf, er zijn talloze manieren om iets op te bouwen voor de oude dag: Banksparen, bankbeleggen, lijfrente, zzp-pensioen. het enige wat je wel even kunt checken is of het nog wel een goed product is. Als je het product 10 jaar geleden hebt afgesloten, zou het zomaar een woekerpolis kunnen zijn (lees: Met veel te hoge kosten en daarmee een veel te laag rendement). Een woekerpolis moet je zo snel mogelijk stoppen. Maar daar zou ik wel hulp bij vragen. Check anders even: http://www.hubrien.nl/meij/woekerpolis

   Beantwoorden
 2. Erica
  Erica zegt:

  Ik ben nu bijna twee jaar zelfstandig en maak me natuurlijk ook druk om ‘later’ – ik ben 42 maar vind wat ik doe zo leuk dat ik niet denk ooit helemaal te willen stoppen met werken. Maar ik loop wel aan tegen het volgende:

  Ik ben nu mijzelf dingen aan het ontzeggen om zo veel mogelijk opzij te leggen voor ‘later’. Dat komt voort uit mijn overtuiging dat tegen de tijd dat ik met pensioen ga, er geen pensioen meer is en waarschijnlijk zelfs geen aow meer. Het is nu al bijna niet betaalbaar en er komen steeds meer gepensioneerden en steeds minder werkenden bij (simpele demografische redenen). Tegelijkertijd is dit gegeven een belangrijke reden voor mij om te veronderstellen dat het huidige economische systeem, waarin nu al alles wankelt, op het punt van instorten gaat. Ik geloof in een nieuwe economie, waar geld weer de rol van middel en niet van doel krijgt. Ergo: ik spaar geld in een oud systeem waar ik niet in geloof en waarvan ik denk dat het tegen de tijd dat ik het zou willen gebruiken niet meer bestaat. Tamelijk tegenstrijdig. Maar geen geld opzij zetten voelt ook niet goed. Ben ik te somber over onze financiële toekomst?

  Beantwoorden
  • Femke Hogema
   Femke Hogema zegt:

   Hoi Erica,
   Ja, veel tegenstrijdigheden en tegelijkertijd ben je hier zeker niet de enige in!
   Wat helpt is feiten te onderscheiden van fictie. Het artikel van volgende week helpt je daarbij.
   Niemand kan in de toekomst kijken, dus we moeten het doen met wat we nu weten (mijn mening, geen feit).
   Het artikel van volgende week helpt je om vast te stellen hoeveel je eigenlijk opzij moet zeggen.
   Groetjes Femke

   Beantwoorden
 3. Anja
  Anja zegt:

  Beste Femke,
  Je schrijft over vaste jaarlijkse kosten dat ze niet fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe zit dat met de variabele jaarlijkse kosten?
  Mvg Anja

  Beantwoorden
  • Wouter
   Wouter zegt:

   De variabele kosten worden ingehouden op het reeds opgebouwde vermogen en hierdoor wordt er geen losse factuur gestuurd. Omdat de variabele kosten ingehouden worden op het vermogen dat is opgebouwd met afgetrokken premies zou je dit kunnen zien als zijnde kosten die afgetrokken worden bij de belastingdienst.

   Beantwoorden
 4. Jan van Zwet
  Jan van Zwet zegt:

  Ik vind het erg fijn om te horen dat in Nederland dit zo goed geregeld is. Het aantal zzp’ers breidt zich uit, gesteund door de goede economie. De vrijheid is natuurlijk erg fijn. Ikzelf begon vroeger voor klanten wat logo’s te ontwerpen naast mijn huidige job, en op een gegeven moment fulltime gaan doen want ging gewoon heel goed. Ik zou wel graag van anderen willen horen wat voor percentage zij opzij leggen van hun inkomsten voor later? Legt dit een groot beslag op jullie inkomen? Zijn er hier al mensen gepensioneerd?

  Beantwoorden
 5. Marco de Bruin
  Marco de Bruin zegt:

  Beste Femke, dank voor je artikel.
  Om het voor mij nu nog meer helder te krijgen:
  Ik ben 43 heb tot nu toe een bedrag opgebouw in FOR en dat wil ik nu in een ‘potje’ stoppen en vanaf nu maandelijks gaan sparen. Volgens de berekening die ik gemaakt heb met jouw rekenwijze moet ik € 1345 per maand sparen. Best veel nu, gezien de vele kosten voor het gezin.
  Dan maar een lager bedrag en wel gaan sparen.

  Nu mijn vragen:
  1. Of het bedrag nu in bankbeleggen gaan of een ZZP -pensioen het gaat altijd van je balans af (voor zover de jaarruimte dit toe laat) en het wordt niet belast?
  2. Hoeveel raad je me nu concreet aan om te gaan sparen?
  3. Ik wil er weinig omkijken naar hebben, dan kies ik dus voor ZZP-pensioen?

  Hartelijk dank, Marco

  Beantwoorden
  • Femke Hogema
   Femke Hogema zegt:

   Hoi Marco,
   Graag gedaan!
   1. Het gaat niet van je balans af. Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt. En als je een fiscaal vriendelijk product gebruikt, is het fiscaal aftrekbaar. Ik heb het gevoel dat je nog een stuk basiskennis mist. Heb je de andere artikelen in deze reeks ook gelezen? Evenals het artikel over de FOR waar ik naar verwijs?
   2. Dat verschilt per individu. Daar zou je een life planner voor kunnen inschakelen!
   3. Ik geef geen advies. Ik informeer heel breed en op basis daarvan maak je je eigen keuzes.
   Sorry dat ik je niet verder kan helpen, ik hoop dat je er uit komt!
   Groet Femke

   Beantwoorden
 6. Karen
  Karen zegt:

  Hoi Femke,

  Ik heb tijdens mijn vakantie “Money, Master the Game” en ben nu vrij obsessief op zoek naar de beste optie om pensioen op te bouwen met rente op rente.

  Ik denk dat ik het mezelf veel te moeilijk maak: ik wil gewoon beginnen. Maar ik heb begrepen dat diversificatie belangrijk is om risico te spreiden.

  Daarom mijn vraag: is het slim om mijn pensioen bij 1 aanbieder op te bouwen en maandelijks een vast bedrag te storten, of kan ik dat bedrag beter opsplitsen en beleggen bij verschillende aanbieders/fonsen? Of hoef ik dat helemaal niet zelf te beslissen als ik kies voor het ZZP Pensioen van Loyalis dat breed belegd wordt waardoor de beleggingsrisico’s worden gespreid?

  Ik denk dat ik al weet wat je antwoord is: kies gewoon 1 optie met lage kosten en start. Maar ik hoor het toch graag van jou door je fantastische hulp bij profit first en winstgevende plannen.

  Beantwoorden
  • Femke Hogema
   Femke Hogema zegt:

   Hoi Karen,
   jaaa.. ik heb dat boek ook gelezen. Allereerst – ik ben niet bevoegd om dit soort financieel advies te geven 😉 Ik denk dat het goed is dat te weten. Ik informeer zo breed mogelijk (en zo eenvoudig mogelijk) en ik geef mijn mening 😉 In dit geval zal ik je vertellen hoe ik het doe: Ik heb 1 aanbieder. bij die ene aanbieder ben ik al wel een keer veranderd van ‘mandje’ (dus hoe hoog is het risic, waar zit mijn geld in etc.). Ik denk dat 1 aanbieder beter is ivm de kosten. maar je kunt voor echt individueel advies beter een financieel adviseur / financial life planner inschakelen, zoals Hubrien. (Hubrien.nl).
   Succes Karen, enne, goed bezig 😉

   Beantwoorden
 7. Federica
  Federica zegt:

  Beste Femke,
  Fijne en heldere artikelen voor zzpers, dank daarvoor!
  Ik zag in dit artikel dat de info over prijzen van zzp aanbieders niet helemaal up to date is:
  – ik zie dat brand new day (https://www.brandnewday.nl/zzp.html#Kosten) 0,59% variabele kosten communiceert. In je artikel noem je 0,25%
  – ik zie ook dat BrightPensioen geen kosten in rekening brengt bij geen inleg (https://brightpensioen.nl/zzp-pensioen/)

  Dat was het.

  Fijn weekend!
  Federica

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*