VAR – Waarop beoordeelt de belastingdienst de Verklaring Arbeidsrelatie?

De VAR dient ter bescherming van de opdrachtgever. In de loop van 2015 wordt er een nieuwe VAR webmodule ingevoerd. Meer over deze nieuwe plannen lees je hier. Dit artikel gaat over de bedoeling van de VAR en de punten waarop de fiscus de VAR beoordeelt.

Wat is de VAR

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is in het leven geroepen ter bescherming van de opdrachtgever. Een bedrijf draagt voor werknemers in loondienst verplicht premies sociale verzekeringen af. Voor zelfstandigen die de opdrachtgever inhuurt worden deze premies niet afgedragen. Omdat een eenduidige definitie van ondernemerschap ontbreekt, loopt een opdrachtgever risico als hij een zzp’er inhuurt. Wanneer de belastingdienst achteraf oordeelt dat er toch geen sprake was van ondernemerschap, maar van een dienstverband, wordt de opdrachtgever geconfronteerd met naheffingen loonbelasting en premies. Het maken van heldere contractuele afspraken is belangrijk, maar geeft in dit verband onvoldoende zekerheid aan de opdrachtgever. Daarom is de VAR in het leven geroepen. De belastingdienst bepaalt dan vooraf of je ondernemer bent.

Als je een VAR-wuo (winst uit onderneming) of VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder) kunt overleggen, heeft je opdrachtgever de garantie dat hij voor jou over het betreffende jaar geen sociale premies hoeft af te dragen. Mocht de belastingdienst achteraf alsnog oordelen dat je over het afgelopen jaar toch niet aan de criteria om ondernemer te zijn voldeed, dan heeft dit consequenties voor jouw fiscale voordelen, maar de opdrachtgever loopt geen risico.
Indien je een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) ontvangt, kun je je opdrachtgever geen zekerheid geven of hij loonheffing en sociale premies moet afdragen. De opdrachtgever moet dan zelf toetsen of er sprake is van een dienstverband. Is de opdrachtgever van mening dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffing en premies inhouden en afdragen. Is de opdrachtgever van mening dat er geen sprake is van een (fictief) dienstverband, dan zal hij geen afdracht doen. De belastingdienst kan achteraf toch constateren dat er sprake was van een (fictief) dienstverband. In dat geval zal de opdrachtgever alsnog loonheffing en sociale premies moeten afdragen. Wanneer je door de belastingdienst als row’er (resultaatgenieter) wordt aangemerkt, heeft dat nadelige consequenties voor je fiscale voordelen. Omdat je niet als ondernemer wordt gezien, kom je niet voor alle aftrekposten in aanmerking.

In het aanvraagformulier van de VAR worden diverse vragen gesteld over het aantal opdrachtgevers en de relatie met de opdrachtgevers, de aard van de werkzaamheden, je (verwachte) inkomsten en je bedrijfsvoering. Aan de hand van deze vragen beoordeelt de belastingdienst of je zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelastingen bent of dat er sprake is van een dienstbetrekking. Welke criteria de belastingdienst gebruikt om dit te beoordelen, is niet bekend. De belastingdienst beoordeelt de antwoorden in onderlinge samenhang. De punten waar de belastingdienst op let bij de beoordeling of je als ondernemer wordt beschouwd zijn:

Winst

Een onderneming streeft naar winst. Als het niet je bedoeling is om winst te maken, of als het je niet lukt om (op termijn) winst te maken, is er waarschijnlijk geen sprake van een onderneming.

Zelfstandigheid

Een zelfstandig ondernemer heeft een bepaalde mate van vrijheid in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert en de tijden waarop hij dat doet. Uiteraard heb je je ook als zelfstandige aan bepaalde aanwijzingen te houden, maar wanneer je zonder enige vrijheid exacte instructies van de opdrachtgever uitvoert, is er veelal sprake van een gezagsverhouding. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een werkgever/werknemer-verhouding en niet om ondernemerschap.

Tijdsinvestering

Je moet voldoende tijd aan je onderneming besteden om deze rendabel te maken. Besteed je veel tijd aan je onderneming zonder dat het rendement oplevert, dan is er wellicht geen sprake van een onderneming.

Kapitaal

Om een onderneming te drijven, heb je meestal kapitaal nodig. Je moet bijvoorbeeld investeren in machines en inventaris. Je hebt uitgaven voor reclame, administratiekosten, verzekeringen en dergelijke. Je moet wellicht btw voorfinancieren of je bouwt een buffer op voor mindere tijden. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en draaiend te houden is een indicatie voor het hebben van een onderneming.

Opdrachtgevers

Het is voor ondernemers belangrijk om meerdere opdrachtgevers te hebben. Je wilt continuïteit voor je onderneming en je wilt het risico van wanbetaling door klanten verkleinen. Als je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je zelfstandigheid toe. Over het algemeen houdt men aan dat je als zzp’er minimaal drie opdrachtgevers moet hebben om als ondernemer te worden aangemerkt. Wanneer je als interim-professional werkzaam bent, is het mogelijk dat je één jaar of langer bij dezelfde klant zit. Dit hoeft niet per se te betekenen dat je status als zelfstandige in gevaar komt. De belastingdienst zal in dit geval ook kijken naar het aantal opdrachtgevers dat je in voorgaande jaren had en bij zijn afweging de andere criteria ook meewegen. De belastingdienst is extra alert als je nu als zelfstandige werkt voor een opdrachtgever waar je voorheen in loondienst was, maar het is niet verboden.

Presentatie

Als ondernemer ben je afhankelijk van opdrachten. Om opdrachten te krijgen, zul je je onderneming moeten presenteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visitekaartjes, een huisstijl, reclame en een website. Je presentatie als ondernemer draagt positief bij aan je beoordeling als zelfstandige.

Risico

In de definitie van ondernemer ligt besloten dat je voor eigen risico een onderneming drijft. Dit betekent dat je geen garantie hebt op inkomen; je bent afhankelijk van opdrachten én van de betaling van je facturen. Daarnaast word je niet doorbetaald in vakanties en bij ziekte. Loop je ondernemers-risico, dan is er waarschijnlijk sprake van ondernemerschap.

Er is niet één manier om de VAR in te vullen zodat je het bewijs van zelfstandigheid krijgt. Vul de verklaring juist en eerlijk in. Wees daarbij bewust van bovenstaande criteria die de belastingdienst hanteert bij het beoordelen van de VAR. De belastingdienst zal de antwoorden in onderlinge samenhang beoordelen.

Let op: In 2015 komt er een nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie. Deze zal in de vorm van een webmodule komen. Lees hier meer over de nieuwe VAR.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.